Landgoedkalender Kinderen & Jongeren

Kinderen & Jongeren
Op vele landgoederen in het hele land worden in allerlei vormen activiteiten voor kinderen georganiseerd. Wij hechten hier erg veel waarde aan, want om het meegenieten op landgoederen ook voor komende generaties zeker te stellen is het nodig de jeugd hier tijdig en goed mee kennis te laten maken.

Een prachtig voorbeeld is 'Van Luchtkasteel tot Dassenburcht', een landelijk educatief programma voor het basisonderwijs, waarin een school een landgoed in de buurt kan adopteren. De adoptie houdt in dat de leerlingen van de school om het jaar op het landgoed les krijgen over de bijzondere natuur en cultuur van het landgoed. In het programma staat de band tussen school en landgoed centraal. Doordat de leerlingen het landgoed (en soms ook de eigenaar) goed leren kennen, raken de leerlingen bij hun eigen omgeving betrokken.  Bij dit sprankelende programma dat in 2011 negen jaar bestaat, zijn zo'n 75 landgoederen en 120 scholen betrokken. Lees meer op www.vanluchtkasteeltotdassenburcht.nl .

Op deze website worden niet alle activiteiten voor kinderen op landgoederen gepubliceerd: het zijn er te veel en vele worden bezocht in schoolverband. Wel zullen geleidelijk steeds meer eenmalige open activiteiten worden toegevoegd. Ook kunt u landgoederen direct benaderen om te overleggen over een evenement voor kinderen. Hieronder een overzicht voor de komende drie maanden.

Er zijn geen geplande activiteiten.